Nun Kawng Chaw

MIHRING (HUMAN)

MIHRING (HUMAN)

– Lalhmachhuana, Champhai

He khawvêl tung chho ah hian Pathian tan pawh enkawl hahthlâk ber te kan ni mai awm e. Ṭha famkim si lovin ṭhat famkim kan tum a, ṭha famkim inti siin tlinna rêng kan nei si lo. Fel si lovin fel famkim kan inti vei bawk nen, mi ṭhenkhat te lah chu fel lo/ṭha lo inti siin fel leh ṭhat kan tum chuang lem hlei law. Chuti tehnuaih chu anih avângin he kan chênna khawvêl ah hian ṭha famkim leh fel famkim a tling zo reng kan awm ta lova, pakhat tê mah kan awm lo a ni.

Chuvang chuan kan felna leh kan ṭhatna awmchhun chu Lal Isua Krista chauh a lo ni ta. Tling lo leh fel lo chung chunga Lal Isua kan pan mai hi kan tih tur awmchhun a ni ta mai a ni. Amaherawhchu, rawngbawlna kâwr a hmanga thil dang tih hreh chuang map lo te pawh kan awm ve bawk mai.

A tâwp berah chuan tling lo leh fel lo sa tawh chung hian thil sual dang hi ti lo hram hram hlawm ila, Lal Isua ah chauh rinna nghatin kan theihna chin chin ah a ṭha ber leh a dik ber ni thei lo hlawm mah ila, phâk tâwk chin chin ah keimahni rau rau ah tal a dik thei ang ber leh a ṭha thei ang ber tal tih i tum ṭheuh ang u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.