TUNLAI BORUAK LEH PIANTHARNA CHUNGCHANGA KA TESTIMONY

TUNLAI BORUAK LEH PIANTHARNA CHUNGCHANGA KA TESTIMONY

— Malsawmzuala Tochhawng

I THLAPHÂNG ȚHIN EM?

MATTHAIA 24:6-8
Tin, indo thu leh indo thuthang in la hria ang; in mangan loh nân fîmkhur rawh u; chûng chu a lo thleng tûr rêng a ni; nimahsela, tâwpna chu a la ni rih lo vang. Hnam hrang leh hnam hrang an indo vang a, ram hrang leh ram hrang an indo vang a; hmun hrang hrangah ṭâmte a tla ang a, lîrte a nghîng ang. Chûng zawng zawng chu nau vei ṭan tirhna a ni.

A chunga Bible thu ka târlan aṭang khian tûnlai kan boruak rit tak mai hi thil thleng tûr pangngai a nih zia leh Pathian thu thlen dikna tûr a ni kan ti thei âwm e. Chuvangin, ringtute tân chuan hlauhna tûr leh thlabârna tûr a awm lo a ni. Hripui lêng te, lîrnghîng fo te, indo thuthang te hi awm lo mahse mihring hian engtik niah emaw chuan Pathian tâwk tûrin kohna kan la dawng ṭheuh dâwn a, inring reng a kan awm erawh a pawimawh tak zet a ni.

THLAMUANNA NEIH THEIHNA

ROM 14:8
Kan nun chuan Lalpa tân kan nung a, kan thih pawhin Lalpa tân kan thi a ni si; chuvângin, kan nun pawhin, kan thih pawhin, Lalpa ta kan ni.

Ka unaupa a thih khân chiâi miah lovin a hnuk chah thlengin ka dawm hlum thei a. A hmêl siamṭhat ngai te pawh harsatna nei lovin ka ti thei mai. Lehkha tihfel ngai te leh zualko dân tûrte pawh bahlah leh hmaih nei miah lovin ka tifel thei vek mai a, a chhan chu Pathian thlamuanna leh awmpuina ka chan vang chauhva ti thei ka ni tih ka inhre chiang êm êm a ni.

Min siamtu Pathian hnêna kan inpumpêk thlap a, i ta ka ni e, i remruatna ang ang ka chungah lo thleng rawh se tih theihna nun kan neih tawh chuan engin nge min tibuai thei tawh ang ni? Thihna, lungngaihna, retheihna, hlawhchhamna, hlimna, hlawhtlinna pawh lo thleng se a mi den dân a danglam tak tak lo thei ta ṭhin a ni. “Kan nun pawhin, kan thih pawhin, Lalpa i ta ka ni” ti thei ṭheuh ta ila kan Pathian hi a che lo thei lo ang tih hi a chiang a ni.

PIANTHARNA LEH VÂNRAM TICKET

1 JOHANA 1:8
“Sual ka nei lo,” kan tih chuan mahni leh mahni kan inbum a, thutak chu keimahniah a awm lo a ni.

Thil pawimawh em em chu mihring nu chhûl aṭanga rawn piang chhuak tawh hrim hrim hian sual ka nei lo kan tih chuan mahni leh mahni inbum kan ni dâwn a ni. Tleirawl sual kan neih loh vâng emaw, kan fel viau vâng emaw, Bible kan chhiar taimak vâng emaw, kan inkhâwm kim ṭhap ṭhap vâng emaw, zu kan in loh vâng emaw, tual kan thah loh vâng emaw, kan uire loh vâng emaw a Chhandamna changa Vânram kâi tûr/thei tumah kan awm lo (Rom 3:10 – “Tumah mi fel an awm lo, pakhat tê mah an awm lo”). ISUA chauh hi VÖnram kâi theihna ticket a ni si a (Johana 14:6 – Isuan an hnênah, “Keimah hi kawng leh thutak leh nunna ka ni; keimaha kal lo chu tumah Pa hnênah an thleng ngai lo”).

ISUA an khenbeh laia a dinglama an khenbeh misualin, “ISU i ram i thlen hunin min hre reng ang che,” a tih ang khân inngâitlawm leh thuhnuairawlh takin kan pianpui mizia Eden bawhchhiatna avânga thinlung bawlhlawh, khâkna, huatna, tauhna, îtsîkna, elrelna, ngawlveina, ruih châkna adt… kan nuna bet tlat te hi ni tin, dârkar tin, minute tin ISUA Krista min Chhandamtu hminga kan khenbeh zêl a, a hnênah kan inpumpêk tlat a kan sim chauhin a ni Vânram kan kai dâwn ni (Luka 13:3 – “In sim loh chuan in boral vek ang”).

I NUNG VE DÂWN EM?

THUPUAN 2:10
Thih thlengin rinawmin lo awm rawh; tichuan, nunna lallukhum ka pe ang che.

Chhandamna a thlâwn liau liauva ISUA Krista zâra kan chan leh kan neih hi hmêlmapa Setana hian kan hriatchhuaha kan vâr pawh hi a hlau êm êm a, chuvângin, kan thinlung chhûngril taka Thlarau Thianghlimin sim thei tûra min ṭanpui a tumna aw hre thei lo tûrin rinhlelhna hmang te, chapona hmang te, duhâmna hmang te, rilru no na hmang te, mahni inkhawngaihna te, zu leh ruihhlo addict-na hmang te, nulât tlangval hmansualna hmang te hian hrefiah thei lo tûrin kan thlarau mit a ti del a, min bum ta ṭhin a ni. Chu bumna lak aṭanga Piantharna dik tak chuan min Chhandamtu ISUA Krista tâna nun duhna leh Thlarau Thianghlim ṭanpuinaa sual simna/thinlung thlâk thlengna a thlen a ni.

Min chhandamtu tân i nung ve dâwn em le? Amen.

One Comment

  1. A van tha takve aw, kan tunlai boruaka kan mamawh tak a ni. Lalpan malsawm rawhse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.