Nun Kawng Chaw

ṬAWNGṬAINA CHHÂNGTU

ṬAWNGṬAINA CHHÂNGTU 4

— Lalṭhapuii

SAM 120:1
Ka mangannaah chuan Lalpa chu ka au va; Tichuan, anin mi chhâng a.

Kan mangan ni chauh hian Lalpa kan au em? Ṭawngṭaina hi Pathian nên kan inpawhna ṭha tak a ni si a. Kan ṭawngṭai hian a tam zâwk chu mahni tâna 100% dîl ṭhin kan ni. Nimahsela, mi dang tâna kan ṭawngṭai hian 50% hi mi dangte tân kan ṭawngṭaisak ṭhin em? Mahni ṭheuh inenfiah ila. Lalpa chu ṭawngṭaina chhângtu a ni ti kan hre chiang si a, chawp leh chilhin min chhân châng awm mah se khuareiah pawh min chhâng zêl ṭhin a ni.

Pathian kan nei alawm engah nge kan lungngaih ang.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.